NAV

Grunn koronasituasjonen: Har du hoste, feber, vondt i halsen eller andre luftvegsplagar skal du ikkje koma på NAV kontoret. Ta då kontakt med oss per telefon eller sjå om du finn informasjon på våre gode nettsider: nav.no.

Opningstider på NAV kontora i Ullensvang kommune

 • Publikumsmottaket til NAV i Odda er ope tysdag og torsdag frå kl 12.00 – 14.00.
 • Publikumsmottak i Kinsarvik har open som før, kvar torsdag frå kl 10.00 – 13.00.
 • I Jondal har kun open etter avtale med rettleiiar.

 

Ynskjer du å prata med din sakshandsamar?

 Ring for å tinga time – ope mellom kl. 08.00 – 15.30

 • 55 55 33 33 – Spørsmål om dei fleste ytingar
 • 55 55 33 36 – Telefon for arbeidsgjevarar
 • 55 55 33 34 – Spørsmål om pensjon

Har du allereie har ein rettleiar på NAV Ullensvang, kontaktar du denne digitalt i din aktivitetsplan ved behov.

 

Vi har gode nettsider: nav.no

Treng du tenester frå NAV har vi gode nettsider der du sjølv kan:

 • Sjekka utbetalingar
 • Registrera deg som arbeidssøkjar
 • Finna søknadsskjema
 • Søkje om økonomisk sosialhjelp
 • Lesa om rettar og vilkår for stønader

 

Nødhjelp eller hjelp til å finna midlertidig bustad

Har du behov for nødhjelp eller hjelp til å finna midlertidig bustad, hjelper vi deg om du ringjer 41 29 37 68 eller 41 29 01 71, som er betent måndag-fredag kl 12.00-14.00.

Papir som skal leverast NAV, kan leggjast i NAV sin postkasse ute på veggen.

 

 

NB: Flyktningstenesta har flytta til Meieriet.