Bunke med papirer på eit kontor

Vedteke budsjett og økonomiplan 2023-2026

I kommunestyret 21.12.21 vart årsbudsjett 2023 og økonomiplan for Ullensvang kommune 2023-2026 vedteke.

Gebyrliste

Gebyrliste som vert oppdatert gjennom året ved endringar: