Bunke med papirer på eit kontor

Vedteke budsjett og økonomiplan 2022-2025

I kommunestyret 21.12.21, sak 129/21, vart budsjett og økonomiplan for Ullensvang kommune 2022-2025 vedteke.