Varsel om flaum

Varsom.no melder om fare for flaum i helga som kjem.

Vassføringa er frå helga av venta å auka i bekkar og elvar som drenerer område der det enno ligg betydelege mengder snø. Dette grunna varmare vêr og medfølgjande snøsmelting. Det er òg venta nedbør ein del stader, og dette vil forsterka auken i vassføringa. Nedbørsmengder og -plassering har førebels stor uvisse.

 

Les heile varselet på varsom.no