48296793572_3b6e820c9c_c

Vallokale og opningstider på valdagen

Kommunestyre- og fylkestingsval i Ullensvang kommune 2023 – vallokale og opningstider på valdagen måndag 11. september.

Nr.KretsStadTid
Nr.1. KretsTyssedal StadTyssedal barneskole Tidkl. 10.00 – 19.00
Nr.2. KretsOdda StadBiblioteket i Odda Tidkl. 10.00 – 20.00
Nr.3. KretsSkare StadSkare barneskule Tidkl. 10.00 – 19.00
Nr.4. KretsRøldal StadRøldal grendehus Tidkl 10.00 – 19.00
Nr.5. KretsLofthus StadFjordahallen i Kinsarvik Tidkl. 10.00 – 20.00
Nr.6.KretsHauso StadHauso samfunnshus Tidkl. 10.00 – 20.00
Nr.7. KretsJondal StadFleirbrukshallen i Jondal skule Tidkl. 10.00 – 20.00

Det er valfritt for dei manntalsførde i Ullensvang kommune kva av dei 7 vallokala dei ynskjer å nytte på valdagen.

Vi gjer merksam på at valkretsane Herand og Kysnes er slegne saman med Jondal.

Fjordahallen i Kinsarvik er vallokale for Lofthus krets.

 

Hugs å ta med legitimasjon når du skal stemme då det er legitimasjonsplikt.

Eksempel på legitimasjon er:

  • pass
  • førarkort
  • nasjonalt ID-kort
  • bankkort med bilete

Det er ynskjeleg at du tar med valkort.

 

Valstyret i Ullensvang kommune