Valldalsvatnet

Valldalsvegen er open

Valldalsvegen er open for fri ferdsel. Det er ein del hol i vegen som ikkje er ordna enno så køyr forsiktig.