Koronavaksinasjon framover

Dose 3 til immunsupprimerte

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein tilhøyrer ei gruppe med alvorleg nedsett immunforsvar. Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dokumentasjonen og pasientane vil motta brev frå sjukehuset som du skal ta med til vaksinasjon. Har du ikkje mottatt legeerklæring så kontakt behandlande spesialist (evt fastlege).

Personer med autoimmun sjukdom som bruker ein eller fleire av følgjande immundempande medisinar skal og få tilbod om 3. dose: Oversikt over medikamentliste finn du på legeforeningen.no

Innbyggjarar som skal ha 3. dose må ringja vaksinetelefonen på tlf: 941 34 126 for å avtale time. Namn på lege som har attestert legeerklæing eller skrive resept må det opplysast om ved timebestilling. Erklæring eller resept må visast saman med ID ved vaksinasjon.

Vaksinasjonsdag er torsdag 21. oktober i Tyssohallen.

 

Koronavkasine - dose 2

  • Dei som ventar på dose 2 vert kalla inn torsdag 21. oktober.

Dette er siste dag kommunen har med organisert vaksinering.