Mannleg lærar som underviser vaksne

Vaksenopplæringa startar opp norskkurs til hausten

Vaksenopplæring Ullensvang avd. Odda vil starta opp kveldkurs på nybyrjarnivå:

  • A1 nivå – Oppstart måndag 26.08.24, kl. 17:00 – 20:15
  • A2-B1 nivå – Oppstart torsdag 29.08.24, kl. 17:00 – 20:15

Ta kontakt med oss om du vil byrja på norskkurs eller om du har arbeidstakarar som de vil skal delta på kurset. Me må ta eit atterhald på om det blir nok deltakarar. Undervisninga vil vera på bokmål.

Gode norskkunnskapar gir eit inkluderande arbeidsliv, og ein lettare kvardag både for arbeidsgjevar og arbeidstakar.

 

Ta kontakt ved spørsmål eller meld di interesse

Aase Rosenvold

Rektor - Vaksenopplæringa i Odda

aase.rosenvold@ullensvang.kommune.no

90 04 64 16