Klatring

Utviklingsstipend til idrettsutøvarar

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut ni utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. Søknadsfrist: 1. oktober.

Stipenda går til utøvarar som markerer seg med gode nasjonale og internasjonale prestasjonar innan sin idrett. Ein person kan berre få stipendet ein gong.

Målet med stipendet er å gje mottakarane høve til å vidareutvikle seg innan den aktuelle idretten. Stipendet skal også vere ein stimulans til vidare satsing.

Les meir om utviklingssstipendet på nettsida til vestlandfylke.no.

 

Andre tilskot

Vestland fylkeskommune har ulike tilskotsordningar ein kan søkje på. Her finn du oversikt over alle tilskota som du kan søke på frå fylkeskommunen.