Utlysing Røldal næringsfond

Røldal Næringsfond er på jakt etter personar og firma som ynskjer å skape aktivitet og arbeidsplassar i Røldal.

Styret skal ha møte i april og ynskjer søknadar om midlar innan 17. oktober 2021. Styret er opptatt av at midlane i fondet skal nyttast og etterlyser gode prosjekt.

Ta gjerne kontakt med Inge Lægreid, styreleiar, (958 89604) eller Øyvind Stueland, sekretær (913 81407) for ein prat om du har prosjekt eller idear du ynskjer å diskutera.

Søknader sendast: oyvind@nhodda.no