Utlysing – Regionalt Kulturfond Hardanger 2022

  • Nye tiltak og prosjektutvikling vert prioritert.
  • Tiltak må femna om fleire kommunar.
  • Ikkje søknadsskjema.
  • Krav til søknaden finn du her.

Søknad skal sendast til Hardangerrådet på post@hardangerraadet.no

Frist – 01.10.22

Kr. 150 000.-

Midlane er meint å stimulera til kulturtuvikling i Hardanger.

Regionalt kulturfond