47088390-sars-cov-2-rapid-antigen-test-kit

Utlevering av hurtigtestar til innbyggjarar

Oppdatert 30.03.22

Ullensvang kommune leverer ut hurtigtestar til innbyggjarar som har symptom på korona.

Har du sår hals, rennande nase eller andre teikn på forkjøling?

Vi ynskjer at flest mogleg testar seg ved symptom på forkjøling, så kom og hent deg ein hurtigtest. Testane er gratis.

Ved symptom må du ha på deg munnbind ved utlevering av hurtigtest, dette gjeld både vaksinerte og uvaksinerte. Testar vert utlevert med bruksanvisning.

Kor du får tak i hurtigtest finn du i tabell under. Vi ynskjer ikkje at de berre går rett inn og henter hurtigtest! Ta kontakt med oss når du er kome til utleveringsstad, sjå oppslag med telefonnummer ved inngang på den enkelte utleveringsstad.

 

Positivt svar på hurtigtest

Ved positivt svar på hurtigtest; Du kan sjølv registrera ein positiv test i smittesporingssystemet vårt (Remin).

På FHI sine nettsider finn du informasjon om kva du skal gjera ved nyoppståtte luftvegssymptom og testing for covid-19, og dessutan kva som er anbefalt ved negativ test og ved positiv test: Nyoppståtte luftveissymptom, testing for covid-19 og positiv test.

 

Hurtigtestar – utleveringsstad

Kvardag/HelgStadUtleveringsstadTid
Kvardag/HelgKvardagStadOddaUtleveringsstadInnbyggjartorget på rådhusetTidkl. 09.00 - 15.00
Kvardag/HelgMå, on og frStadKinsarvikUtleveringsstadInnbyggjartorget på kommunehusetTidkl. 09.00 - 15.00
Kvardag/HelgTy og toStadKinsarvikUtleveringsstadBråvolltunetTidkl. 09.00 - 15.00
Kvardag/HelgKvardagStadJondalUtleveringsstadVikevollenTidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgKvardagStadRøldalUtleveringsstadHeimebaserte tenester (gamle sjukeheimen)Tidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgKvardagStadUtneUtleveringsstadUtneheimen Tidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgStadUtleveringsstadTid
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadJondal UtleveringsstadVikevollenTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadUtneUtleveringsstadUtneheimenTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadKinsarvikUtleveringsstadBråvolltunetTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadOddaUtleveringsstad LegevaktenTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadOdda UtleveringsstadBokko bo og behandlingssenterTidkl. 12.00 - 13.00

Har du spørsmål?

Koronatelefonen i Ullensvang kommune

korona@ullensvang.kommune.no

941 34 126