47088390-sars-cov-2-rapid-antigen-test-kit

Utlevering av hurtigtestar til innbyggjarar

Ullensvang kommune leverer ut hurtigtestar til innbyggjarar som har symptom på korona. Dersom du ikkje har symptom og ynskjer hurtigtes, må dette kjøpast på apotek.

Har du sår hals, rennande nase eller andre teikn på forkjøling?

Vi ynskjer at flest mogleg testar seg ved symptom på forkjøling, så kom og hent deg ein hurtigtest. Testane er gratis.

Ved symptom må du ha på deg munnbind ved utlevering av hurtigtest, dette gjeld både vaksinerte og uvaksinerte. Testane vert utlevert ein og ein, bruksanvisning ligg i pakken.

Kor du får tak i hurtigtest finn du i tabell under. Vi ynskjer ikkje at de berre går rett inn og henter hurtigtest! Ta kontakt med oss når du er kome til utleveringsstad, sjå oppslag med telefonnummer ved inngang på den enkelte utleveringsstad.

 

Positivt svar på hurtigtest

Ved positivt svar på hurtigtest, skal du kontakt koronatelefonen (sjå kontaktinfo nedst på sida) for å avtala time til PCR-test. Personar med positivt svar skal gå i isolasjon og informera sine nærkontaktar om at dei kan ha vore utsett for smitte.

 

Hurtigtestar – utleveringsstad

Kvardag/HelgStadUtleveringsstadTid
Kvardag/HelgKvardagStadOddaUtleveringsstadBygdarbøen SmitteklinikkTidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgKvardagStadOddaUtleveringsstadInnbyggjartorget på rådhusetTidkl. 09.00 - 15.00
Kvardag/HelgKvardagStadKinsarvikUtleveringsstadInnbyggjartorget på kommunehusetTidkl. 09.00 - 15.00
Kvardag/HelgKvardagStadJondalUtleveringsstadVikevollenTidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgKvardagStadRøldalUtleveringsstadHeimebaserte tenester (gamle sjukeheimen)Tidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgKvardagStadUtneUtleveringsstadUtneheimen Tidkl. 10.00 - 12.00
Kvardag/HelgStadUtleveringsstadTid
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadJondal UtleveringsstadVikevollenTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadUtneUtleveringsstadUtneheimenTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadKinsarvikUtleveringsstadBråvolltunetTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadOddaUtleveringsstad LegevaktenTidkl. 12.00 - 13.00
Kvardag/HelgHelg/heilagdagarStadOdda UtleveringsstadBokko bo og behandlingssenterTidkl. 12.00 - 13.00

Har du spørsmål?

Koronatelefonen i Ullensvang kommune

Kvardagar kl. 09:00 - 12:00

941 34 126