Ullensvang kommune er kåra til årets kunde på Norkart dagane 2021

Ullensvang kommune er kåra til årets kunde på Norkart dagane 2021, framoverlente og innovative medarbeidarar gjev betre tenester til innbyggjarane våre.

Norkart skriv fylgjande om oss

«Årets kunde moderniserer og fornyer seg med bl.a. Brannforebygging og nye innbyggertjenester. Årets kunde er i gang med en digital transformasjon, med fokus på gevinstrealisering og konkret handlingsplan i et 4-års perspektiv.»

 

Vi har dyktige medarbeidarar som handterar KOMTEK innan fagområda:

  • Vatn og avløp
  • Renovasjon og slam
  • Brannførebygging
  • Eigedomsskatt
  • Innbyggjarløysingar
På bilete f.v. May Britt Skjeggedal, Kari Selje, Barbro Grønlien og Trude Osmo. I tillegg skal Liss Pernill Fjæra og har skryt for arbeidet med Komtek.På bilete f.v. May Britt Skjeggedal, Kari Selje, Barbro Grønlien og Trude Osmo. I tillegg skal Liss Pernill Fjæra og har skryt for arbeidet med Komtek.