Liten gut med kikkert

Ulike tilskotsordningar til kultur, idrett og friluftsliv

No opnar vi for søknadsrunde for ulike tilskot til kultur, idrett og friluftsliv

Frist for å sende inn søknad er sett til 1. april.

 

Digitale søknadsskjema

Nytt av året er at de søkjer digitalt. De vel om de loggar inn med ID-porten eller Gå direkte til skjema.

Vel du innlogging med ID-porten:

  • vil du i skjema få personopplysningar automatisk fylt inn i nokre felt.
  • kan du lagra skjema undervegs. Dette kan du ikkje om du vel Gå direkte til skjema.

Du har 20 minutter til rådigheit til å fylle ut skjema. 

Merk! Fyrste gong du loggar deg inn på eit skjema via ID-porten må du leggja inn personnummer, namn, adresse ol. Det vert då oppretta ein «profil» som vert hugsa att neste gong du logger deg inn. Det er desse opplysningane som automatisk vert fylt inn i skjema.

 

Spørsmål?

Treng du å få skjema tilsendt som pdf? Finn du feil eller manglar på skjema? Eller har spørsmål angåande utfylling av skjema er det berre å ta kontakt.

 

Kontakter

Else Marie Sandal

Verksemdsleiar - Bibliotek

else.marie.sandal@ullensvang.kommune.no

975 58 487