Bosscontainere i ulike fargar. Bilte.

Tømmekalender frå renovajsonstenesta

Ullensvang kommune si renovasjonsteneste vil informere om at tømmekalender vert lagt ut på heimesida i starten av desember.

I veke 1 vil alle abonnentar i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad få tilsendt ny tømekalender pr post. Tømmedagar vert dei same som tidlegare.

 

Har du spørsmål til oss?

Ullensvang renovasjon

Oppheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no