Liten gut som er på tur i skogen

Tilskot til kultur og idrett

Frå 1. mars opnar me for å søkja om ulike tilskot innan kultur og idrett.

Tilskot med søknadsfrist 1. april

  • Aktivitetstilskot for barn og unge utanfor idretten
  • Tilskot til direksjon for kor og korps
  • Tilskot til ikkje-kommunale kulturhus/idrettsanlegg
  • Tilskot i regi av den kulturelle spaserstokken
  • Tilskot til kulturbygg i Vestland

 

Tilskot med søknadsfrist 1. juni

  • Driftstilskot til idrettslag og skyttarlag

 

Meir informasjon om tilskotsordningane, søknadsskjema ol. finn du i artikkelen under.