Tid for radonmåling

I vinterhalvåret bør du måla radon for å få oversikt over tilhøva i bustaden din.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle å måla radon i eigen bustad vinterstid. Ullensvang kommune er ein høgrisiko-kommune der vi ynskjer at alle innbyggarane målar radon.

For utleigebustader er det gitt grenseverdi for radonnivået i strålevernforskriften, og utleigar skal sørge for at det er kartlagt radon dersom ein skal leige ut. Å måle radon er både enkelt og rimelig.

Det er ikkje mogleg å sei om akkurat din bustad har eit radonproblem. Den einaste måten å finna det ut på, er å gjennomføra måling. Er det for høgt nivå bør du gjera tiltak. Tiltak kan få ned nivå frå helsefarleg- til akseptabelt nivå. Tiltak nyttar og er helseførebyggjande.

 

For meir informasjon og bestilling av målepakke for radon: