Dekorering av Krossvoll på Lofthus i høve Hardanger Musikkfest 2021.

Temaplan for kultur 2023-2027 ute på høyring

Utval for kultur og levekår har i møte den 30. august 2022 fatta vedtak om å leggje «Temaplan for kultur 2023-2027» ut på offentleg ettersyn.

Frist for innspel: 09. oktober 2022.

 

Innspel digitalt

 

Innspel per e-post eller post

Innspel skal merkast med «22/1906 – Merknad til: Temaplan for kultur 2023-2027».

 

Send merknad til

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no