Pasient som får assistanse av fysioterapeut til å gå

Styrke- og balansegruppe

Har du nedsett balanse eller er redd for å falle? Ergo- og fysioterapitenesta tilbyr styrke og balansetrening i gruppe med fokus på fallførebygging.

Målet med treninga

Førebyggje og redusere risiko for fall ved å betre styrke og balanse, samt gjere deg i stand til å halde fram med vidare trening på eiga hand når kurset er ferdig.

 

Korleis føregår tilbodet?

 • Treninga føregår i grupper leia av fysioterapeutar. Storleiken på gruppa er ca 8-10 personar.
 • Treninga er to gonger i veka, ca ein time (med pausar) i 8-10 veker kvart halvår. Ofte kan det vere hensiktsmessig å vere med 2 gonger.
 • Måling av funksjon ved oppstart og avslutning av semesteret.
 • Deltakarane kan få eigentreningsprogram digitalt eller på papir i tillegg, og ein oppmodar til eigentrening og kvardagsaktivitet.
 • I løpet av kurset er det tilbod om informasjon frå ergoterapeut om fallførebygging i heimen.

 

For å delta i gruppa:

 • Du må ha gangfunksjon, med eller uten ganghjelpemiddel.
 • Du har nedsett balanse og/eller styrke i beina.
 • Du kan ha hatt eitt eller fleire fall, eller du er engsteleg for å falle.

 

Kva forventer me av deg som deltakar?

 • Me oppmodar til eigentrening og kvardagsaktivitet undervegs i kurset.
 • Du må møte til avtala tid, og gje beskjed til fysioterapeutene ved fråvær.
 • Du må sjølv stå for transport til tilbodet.

 

Påmelding

Påmelding til fysioterapeut Kamilla, eller via digitalt kontaktskjema her innan 6.10.23.

Oppstart vert i veke 42 på Helsehuset i Odda.

 

Kontakter

Kamilla Lauritzen

Fysioterapeut

900 32 918