Bonde som går langs epleradar. Foto: Skarv Studio

Søknadsfrister for ulike ordningar i landbruket

Det nærmar seg søknadsfrist for ulike ordningar i landbruket.

Produksjons- og avløysartilskot (PT) del 2

Søknadsfrist 15.10.2023

Les meir om tilskotsordninga på Landbruksdirektoratet sine nettsider. 

 

Regionalt miljøtilskot i jordbruket (RMP)

Søknadsfrist 15.10.2023 – skjema er ope for å søkja.

Les meir om tilskotsordninga på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 

Tilskot ved produksjonssvikt

Søknadsfrist 31.10.2023– skjema er ope for å søkja

Les meir om tilskotsordninga på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

 

Næringsfondet i Ullensvang kommune

Meir informasjon om Næringsfondet finn du på nettsida vår: Ullensvang næringsfond