Raude epler på frukttre.  Foto: Skarv Studio

Søknad om tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Ullensvang kommune har per d.d. att SMIL- midlar kr. 180 000,- for 2023, og opnar no for søknadar.

Me tildeler midlar etter prioritering av søknadar som i kommunal tiltaksstrategistrategi.

Dersom du har eit prosjekt som fell inn under ordninga oppmodar me om at du søkjer. Innlogging til søknadsskjema finn du på Landbruksdirektoratet si nettside. 

Du finn meir informasjon om ordninga på:

Du er velkomen til å ta kontakt med kommunen om du har spørsmål eller treng hjelp med søknadsprosessen.

Kontakt oss

Ingrid Riise

Sakshandsamar Landbruk

ingrid.riise@ullensvang.kommune.no

479 08 067