Raude epler på frukttre.  Foto: Skarv Studio

Søknad om produksjonstilskot og avløysartilskot i jordbruket del 2

Søknadsfrist 15. oktober 2021

Alle må ha levert søknaden innan 15. oktober. Det er mogeleg å gå inn att i søknaden og gjere rettingar fram til 29. oktober.

Meir informasjon om ordninga, samt link til søknadsskjema finn du på: Landbruksdirektoratet sine nettsider.