Kran i Odda

Søk næringsfondet våren 2024

4. mars opnar Ullensvang næringsfond sin søknadsrunde for våren 2024. I år nytter vi ikkje Regionalforvaltninga sitt søknadsskjema. Vårt nye skjema finn du under.

  • Frist for å søkje: 14. april

 

Krav til søkjar

Det vert stilt krav om at søkjar kontaktar Næringshagen i Ullensvang for innleiande samtalar, og for avklaring av innhaldet i ein eventuell søknad. Du kan og få rettleiing til utfylling av skjema.

Søknadar til Ullensvang næringsfond vert handsama av Utval for samfunn, plan og næring i juni.

Meir informasjon om næringsfondet finn du på nettsida vår: Ullensvang næringsfond. 

Kontakter

Næringshagen i Ullensvang

Smelteverket 57

5750 Odda

post@nhullensvang.no

53 65 07 00

www.nhodda.no/

Forutan informasjon om verksemda og prosjektet vert det stilt krav om kostnads- og finansieringsplan. Her vil ein mellom anna ha ein oversikt over eigenkapital, banklån og eventuelle andre finansieringskjelder for å kunne gjennomføra prosjektet.

Vedlegg som skal fylgje søknad:

  • Driftsbudsjett for oppstartsår + 2 fylgjande år

Digitale søknadsskjema
Skjema krev pålogging via ID-porten.

Merk! Fyrste gong du loggar deg inn på eit skjema via ID-porten må du leggja inn personnummer, namn, adresse ol. Det vert då oppretta ein «profil» som vert hugsa att neste gong du logger deg inn. Det er desse opplysningane som automatisk vert fylt inn i skjema.

Får du ikkje lagt inn personinformasjon? Eller at nettleser «heng» – prøv å opne skjema i ein annan nettleser. 

 

Om utfylling

  • Spørsmål som har * ved seg er obligatorisk å svare på. Du kjem ikkje vidare i skjema før du har svart på dette spørsmålet.
  • Spørsmål som har ein grå firkant som inneheld ? ved seg har hjelpetekst. Klikk på spørjeteikn og hjelpetekst kjem opp til høgre i bilete.
  • Skjemaet lagrar seg ikkje automatisk. Du kan nedst på kvar side lagra skjema etterkvart. Er skjema uvirksamt i 20 minutter vert det automatisk sletta (om du ikkje har lagra).
  • Ingenting blir sendt inn før du sjølv bekreftar innsending, ved å klikke på Send inn-knappen. Denne knappen kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.
  • Etter at du har sendt inn skjema får du opp ei bekrefting på nettsida om at skjema er sendt inn. Du vil og få tilsendt bekrefting på e-post, med kopi av innsendt skjema som pdf.

Tips: Du kan sjå gjennom skjema ved å klikke på dei ulike menypunkta til venstre i skjema. Dette kan vera lurt før du set i gong med å fylla ut skjema.

Ynskjer du hjelp til å fylla ut skjema?
Ta kontakt med Næringshagen i Ullensvang.

Artikler