Logo_Hovedlogo_Positiv_NYNORSK_02

Siste høve til å nominere månadens frivillige

Denne veka, fram til og med fredag 25.11.22, er siste høve til å nominere månadens frivillige for november og desember.

Frivillige enkeltmenneske, grupper og lag står på gjennom året på ulike måtar, og svært mange fortener ein slik pris. Ved hjelp av ein jury vedteke i Utval for Kultur og Levekår 15.02.22 vil 12 av desse få utdelt ein pris gjennom 2022. Vi har no delt ut 5 av prisane, og fleire utdelingar er planlagt dei neste vekene.

Les meir om saka på Odda frivilligsentral sine nettsider.