Ukraina informasjonsside

Som fylgje av krigen i Ukraina riggar me oss til å busetja mange flyktningar i kommunen. På denne sida finn du informasjon til Ukrainske borgarar, men og informasjon om kva kommunen gjer, og korleis du som innbyggjar kan hjelpa.

Spørsmål til flyktningtenesta kan rettast til: inkludering@ullensvang.kommune.no

Spørsmål til asylmottaket kan rettast til: asylmottak@ullensvang.kommune.no

Har du plass til flyktningar frå Ukraina? Innmelding av ledige bustader – klikk her.

Ynskjer du å melda deg som frivillig – registrera deg her.

Ukraina

Kontaktinformasjon til busettingsansvarleg:

Viktorija Radulovic
Mob: 925 62 475
E-post: viktorija.radulovic@ullensvang.kommune.no eller asylmottak@ullensvang.kommune.no

Aktuelt