Korona

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Viss du ikkje kjem i kontakt med fastlegen, ring legevakta på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.