Korona

Du finn informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa informasjonstelefonen til FHI på 815 55 015 – ope kvardagar 08.00-15.30.

Har du behov for akutt helsehjelp, ring fastlegen din. Viss du ikkje kjem i kontakt med fastlegen, ring legevakta på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Aktuelt

Tilbod om oppfriskningsdose koronavaksine for aldersgruppa 75 år og eldre

Les meir

Anbefaling om 5. dose koronavaksine til deg over 75 år

Les meir

Frå 1. juni vil ein kun testa på klinisk indikasjon. Det vil sei at lege rekvirerer test etter ein medisinskfagleg vurdering, på lik line med andre infeksjonar. Du må tinga time hjå fastlege, og prøven vert teken der.

Er du vaksinert i utlandet mot Covid-19 med 1 eller 2 dosar, er innbyggjar i Ullensvang og ynskjer vaksina registrert i Noreg?

Ring Jondal legekontor, og bestill time for registrering. Konsultasjon vert teke onsdagar på video eller telefon, og du må betala ein eigenandel for registrering av vaksine. Du må visa til dokumetasjon før registrering.