Korona

Koronatlf. 94134126, tasteval:

  1. Koronaspørsmål (Må., on. og fr. 8.30-10.30)
  2. Vaksinespørsmål (Kvardagar 9-14)
  3. Hjelp til registrering av positiv hurtigtest. (Kvardagar kl 9-15)

Du kan og nå oss per e-post:

Andre dititale tenester:

Aktuelt

BSK stengt – sjå kva dagar det gjeld

Les meir

Covid-19: Endringar i TISK strategi

Les meir

Tilbod om 3. vaksinedose mot Covid-19 – oppfriskningsdose

Les meir
I tråd med dei nasjonale retningslinjer for handtering av Covid-19 pandemien, gjer vi endringar i den kommunale handteringa, gjeldane frå 1. mars 2022.

Ein kan tinga PCR-test digitalt via Helseboka eller på Koronatelefonen. Vi tilbyr testing måndag, onsdag og fredag på Bygdarbøen smitteklinikk.

Om du ynskjer test ved JondalLofthus eller Utne legekontor kan du tinga time direkte på legekontoret. Desse stadene kan du testa deg måndag, onsdag og fredag.

Kven som er anbefalt å ta PCR-test kan du lesa meir om på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Er du vaksinert i utlandet mot Covid-19 med 1 eller 2 dosar, er innbyggjar i Ullensvang og ynskjer vaksina registrert i Noreg?

Ring Jondal legekontor, og bestill time for registrering. Konsultasjon vert teke onsdagar på video eller telefon, og du må betala ein eigenandel for registrering av vaksine. Du må visa til dokumetasjon før registrering.