Kopi av rskalenderbilde12

Ringevikar i barnehage?

Fleire barnehagar treng ringevikarar.

Vi treng vaksne som har stor interesse for barn, og som møter dei med varme og støttar dei i deira utvikling. Vi likar at du er sjølvstendig og initiativrik, og er imøtekomande mot barn, foreldre og personal.

Vi treng vikarar for enkeltdagar, korte og lengre periodar.

Ta kontakt med styrar i den enkelte barnehage om du ynskjer å vera ringevikar