Peis

Rett fyring i vedomn

4 grunnar til å fyra riktig

Miljøvennleg

Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutsleppa og dermed bidreg til mindre lokal luftforureining.

 

Klimavennleg

Ved er ei fornybar energikjelde og derfor eit klimavennleg alternativ til fossil oppvarming. Sot frå vedfyring i Nord-Europa bidreg til raskare oppvarming i Arktis. Soten legg seg på snø og is, og trekkjer til seg varme. Riktig vedfyring reduserer desse negative klimaeffektane.

 

Lønnsamt og effektivt

Fyrer du riktig, vert veden utnytta betre og du oppnår inntil dobbelt så mykje varme.

 

Trygt og brannsikkert

Fyrer du riktig, får eldstaden ei meir skånsam behandling. Det gir mindre vedlikehald, reine glas og redusert risiko for sot- og pipebrann. Vedfyring varmar òg ved straumbrot.