Restriksjoner på vegbru i Herand.

Fv550 Samlan/Herandselva – bru er stengt for køyretøy over 3,5 tonn.

Brufundament er skada, men utbetring av brufundament starta opp i veke 46.

Hald deg oppdatert på trafikkmeldingar på Statens vegvesen sine nettsider 175.no.

Skyss har og oppdatert informasjon på sine nettsider, dei har byte av buss ved brua.

Bilete: Adrian M. Kråkevik, Vestland fylkeskommuneBilete: Adrian M. Kråkevik, Vestland fylkeskommune
Fv550 Bru