Bilete av retningsskilt til Buarbreen. Foto: Skarv Studio

Rådgjevar innan friluftsliv og idrett på plass

Christian Leivestad er i ny i kommunen og har har starta som rådgjevar innan friluftsliv og idrett. Han er født og oppvaksen i Odda/Skare. Han er utdanna lærar, har budd elleve år i Bergen og jobba dei seks siste åra på Fridalen skole. Han synes det er kjekt å endeleg kome heim igjen.

Ansvarsområde:

  • Driva prosjektet “Noregs friluftshovedstad» vidare.
  • Vera behjelpeleg når det gjeld å søkja spelemidlar til ulike prosjekt.
  • Vera behjelpeleg når personer har spørsmål knytt til nye prosjekt innan idrett og friluftsliv dei ynskjer å gjennomføra.
  • Fungera som eit bindeledd mellom idrettslag og kommunen.
    Arbeida med digitalisering av treningstider og utlysning av treningstider som kjem til sommaren.
  • Ha kontakt med frivillege lag, og støtta eldsjeler og engasjement i kommunen.
  • Har eit stort ynskje om å få alle til å nytte idretts- og friluftstilbodet vi har i kommunen.

Christian seier han ser veldig fram til å arbeide vidare med dette viktige arbeidet, og til å bli endå betre kjend med både systemet i kommunen og kjekke folk. Og vi er glad for å ha han med på laget.

 

Bilde på hjemmeside 2

Kontaktinformasjon

Christian Leivestad

Rådgjevar innan friluftsliv og idrett

christian.leivestad@ullensvang.kommune.no

452 07 117