Plan for helse og omsorg ut på offentleg ettersyn

Utval for kultur og levekår har i møte den 30. august 2022 fatta vedtak om å leggje Plan for helse og omsorg UIlensvang kommune 2022-2033 ut på offentleg ettersyn.

Planen vert lagt på offentleg ettersyn med frist for innspel den 07. oktober 2022.

Innspel

Innspel per e-post eller post

Innspel skal merkast med saksnr. 22/2367 og «Merknad til: Plan for helse og omsorg UIlensvang kommune 2022-2033».

 

Send merknad til

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no

 

Tidlegare relevante saker: