Demens

Pårørandeskulen – Kurs for pårørande til personer med demens

Kurs for pårørande til personer med demens – Hausten 2023.

Kva er pårørandeskulen?

Pårørandeskulen er eit kurstilbod til deg som har ein familiemedlem eller ein nær venn med demens-sjukdom. Personen med demens kan bu i eigen heim eller på institusjon.

Gjennom faglege forelesingar, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demens og treffer andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

 

Kursinformasjon

Tema: Demenssjukdommar, kommunikasjon, åndeleg omsorg, tenester i kommunen, økonomi, seksualitet, fysisk aktivitet, hjelpemiddel, historie frå pårørande mm.

Kurset er over 4 samlingar

 • Datoar:
  • 20. september
  • 27. september
  • 4. oktober
  • 11. oktober
 • Tid: Frå kl. 18.00 til kl. 21.00
 • Stad: Bokko kafé i Odda
 • Kursavgift: Gratis

For nærare opplysingar og påmelding:

 • Demenskoordinator i kommunen:
  • Hannelore Schweitzer, tlf: 903 61 745
 • Ullensvang demensforening:
  • Liv With, tlf: 952 46 071
  • Dagfrid Nilsen, tlf: 481 12 520

 

Arrangør: Ullensvang kommune i samarbeid med Nasjonalforeningen Ullensvang demensforening