Jondal sentrum 2018 - Foto_ Sigrid Dagestad

Ordførartid på kommunehuset i Jondal

Fredag 24. mars var ordførar Roald Aga Haug på kommunehuset i Jondal, der innbyggjarar kunne møte opp for å ta ein uformell prat med han.

 

Av tema som vart tatt opp var mellom anna leirskule, at Jondal er ei attraktiv bygd, behov for nattferje og ynskje om å ta i mot fleire flyktningar i Jondal.

 

«Det var svært god stemning på kommunehuset i Jondal!

IMG_2228