Mannleg lærar som underviser vaksne

Oppstart av Norskkurs for nybegynnarar/ arbeidsinnvandrarar

Vaksenopplæringa startar opp Norskkurs for nybegynnarar/arbeidsinnvandrarar på dagtid 16. februar.

Ta kontakt med oss snarast om du er interessert i å delta, anten via e-post, telefon eller ved å fylla ut søknadsskjema under og send det til kommunen.

 

Spørsmål?

Anne Grethe Thiis Vestrheim

Avdelingsleiar - Vaksenopplæringa

anne.vestrheim@ullensvang.kommune.no

975 58 411

Send søknadsskjema til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no