Samfunn, plan og næring

Opent informasjonsmøte Rv. 13 ved Byrkjenes

Nye veier AS skal gjennomføra tiltak på Rv. 13 ved Byrkjenes.

Saman med Ullensvang kommune vert det invitert til ope informasjonsmøte:

  • Dato: Måndag 25. september
  • Tid: kl. 18:00 – 19:30
  • Stad: Odda kino

Tema for møtet er kva som skal byggjast, korleis det skal utførast og når det skal gjennomførast.

Det vil verta høve til å stilla spørsmål i møtet.

Velkomen!