Gutt som sykler

Offentleg ettersyn – Trafikktryggleiksplan

Utval for samfunn, plan og næring har i møte den 22. juni 2022 fatta vedtak om å leggje Trafikktryggleiksplan ut på offentleg ettersyn.

Planen vert lagt på offentleg ettersyn med frist for innspel den 15. september 2022.

 

Vedlegg til sak

 

Innspel

Du kan senda innspel i vårt digitalt skjema her.

 

Innspel per e-post eller post

Innspel skal merkast med saksnr. 21/1006 og «Merknad til Trafikktryggleiksplan».

 

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no