Identity_merkeordning

Offentleg ettersyn – Detaljreguleringsplan for Lindenes Miljøstasjon

Utval for samfunn, plan og næring har i møte den 22. juni 2022 fatta vedtak om å leggje detaljreguleringsplan for Lindenes Miljøstasjon ut på offentleg ettersyn.

Planen vert lagt på offentleg ettersyn med frist for innspel den 1. september 2022.

 

Vedlegg til sak

 

Innspel

Du kan senda innspel i vårt digitalt skjema her.

 

Innspel per e-post eller post

Innspel skal merkast med saksnr. 20/4228 og «Merknad til detaljreguleringsplan for Lindenes Miljøstasjon».

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no