Odda 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Offentleg ettersyn – Detaljreguleringsplan for Hardanger Lift

Utval for samfunn, plan og næring har i møte den 22. juni 2022 fatta vedtak om å leggje detaljreguleringsplan for Hardanger Lift ut på offentleg ettersyn.

Planen vert lagt på offentleg ettersyn med frist for innspel den 15. september 2022.

Innspel

 

Innspel per e-post eller post

Innspel skal merkast med saksnr. 20/7865 og «Merknad til detaljreguleringsplan for Hardanger Lift».

 

Send merknad til

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no