Samfunn, plan og næring

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Svartveit motocrossbane

Utval for samfunn, plan og næring har i møte 15.02.2023 fatta vedtak om å leggja detaljreguleringsplan for Svartveit motocrossbane, planID 46192022003 ut på offentleg ettersyn i minimum 6 veker.

Planen vert lagt på offentleg ettersyn i minimum 6 veker. I perioden planen er på offentleg ettersyn ber vi om innspel.

Frist for å kome med innspel er sett til 05.04.2023.

Innspel skal merkast med: «Merknad detaljreguleringsplan for Svartveit motocrossbane, planID 46182022003».

 

Innspel per post skal sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no