Planskildring Hjøllo Camping

Offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for Hjøllo Camping

Utval for samfunn, plan og næring har i møte den 16.06.21 fatta vedtak om å leggje detaljreguleringsplan for Hjøllo Camping ut på offentleg ettersyn i minimum seks veker.

Planen vert lagt på offentleg ettersyn i seks veker. I periode planen er på offentleg ettersyn ber vi om innspel.

Frist for å kome med innspel er sett til 12.11.21.

 

Innspel skal merkast:

«21/1454 – Merknad detaljreguleringsplan for Hjøllo Camping, planid: 46182021003»

 

Innspel skal sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

https://ullensvang.kommune.no