Hytterenovasjon på aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal

Det er no kome ei ny løysing på plass for hytterenovasjon på aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal.

Du må ha ei kodebrikke for å kunne nytte desse skapa. Kodebrikka er universell og kan nyttast ved alle slike skap. Dette er gjort for å unngå at fastbuande kastar avfallet sitt i behaldarar som er tiltenkt hytterenovasjon. I tillegg er det eit estetisk finare oppsamlingspunkt.

Kodebrikka er sendt hytteeigarane som soknar til aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal. Er det er nokon som ikkje har motteke kodebrikke, kan dei ta kontakt med renovasjonstenesta.

Renovasjonen vil vurdera kor vi skal plassera ut slike skap, men i fyrste omgang vert dei plassert ut nokre plassar på aust- og vestsida av fjorden, og i Jondal.

 

Kontakt oss

Ullensvang renovasjon

Opheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

48 27 87 33

u-ren.no

img-fluid portrait

Artikler