Renovajson

Hytterenovasjon i båthavna i Jondal sentrum

Det er no kome ei ny løysing på plass for hytterenovasjon i båthavna i Jondal sentrum.

Berre dei med med kodebrikke kan nytte desse skapa. Dette er gjort for å unngå at fastbuande kastar avfallet sitt i behaldarar som er tiltenkt hytterenovasjon.

Kodebrikka er sendt hytteeigarane som soknar til denne stasjonen. Er det er nokon som ikkje har motteke kodebrikke, kan dei ta kontakt Ullensvang renovasjon – sjå kontaktinformasjon under.

Tilbakemeldingane så langt frå brukarar er at det er ei god løysing. I ein overgangsperiode vil det stå vanlege behaldarar på området, fram til alle startar å bruke brikka dei har fått tilsendt.

Renovasjonen vil vurdera kor vi skal plassera ut slike skap, truleg vert det plassert ut i gamle Jondal kommune og Ullensvang herad.

Bilete av 5 bosspann ved siden av kvarandre på det nye hytterenovasjonsanlegget i Jondal. Bilete.

Kontakt oss

Ullensvang renovasjon

Oppheimsgata 31

5750 Odda

renovasjon@ullensvang.kommune.no

482 78 733

u-ren.no