Vassmåler inne i skap med rør rundt seg

No er tida inne for å lesa av vassmålaren

Ullensvang kommune sender i desember ut SMS-varsel om avlesing av vassmålar.

Du får i desember SMS-varsel frå kommunen om avlesing av vassmålar. Svar på SMS med vassmålarstand på vassmålaren.

Avlesingskort vert sendt dei som systemet ikkje får treff på mobilnummer. Dei som får avlesingskort kan registrera avlesinga på www.leseav.no eller returnere svarslipp til kommunen. På leseav.no kan du legge inn mobilnummer som du ynskjer at kommunen skal bruka til å varsle på sms ved neste avlesing.

 

Når du les av målaren?

  • ikkje ta med raude tal
  • ikkje ta med tal bak komma

Bilete > For denne vassmålaren er korrekt rapportert målarstand 623.

 

For meir informasjon sjå Informasjon om vassmålar

 

Tallvindu i vassmålar. Foto.For denne vassmålaren er korrekt rapportert målarstand 623.