Raud paragraf symbol blant mange kvite paragraf symbol

Meddommarar – høyring

I medhald av §68 i domstollova legg Ullensvang kommune nå ut formannskapet sitt forslag på meddommarar og skjønnsmedlemer til alminneleg ettersyn. Forslaget skal ligge ute i minst to veker.

Kommunestyret skal fatte endeleg vedtak i sitt møte onsdag 19. juni 2024.

Høyringsfrist er sett til 16. juni 2024.

 

Høyringssvar kan sendast til:

Ullensvang kommune

Opheimsgata 31

5750 Odda

postmottak@ullensvang.kommune.no

53 65 40 00

ullensvang.kommune.no