Lege som måler blodtrykk

Lofthus legekontor flyttar til nye lokale

Lofthus legekontor flyttar til nye og flotte lokale i Kinsarvik.

Kontoret vert av den grunn stengt

  • tysdag 22. november
  • onsdag 23. november

Det vil og vera eit namnebyte; frå 24. november heiter vi Kinsarvik legekontor.

 

Når legekontoret er stengt

Dei andre legekontora i kommunen vil desse dagane ta imot henvendingar frå innbyggjarar som til vanleg nyttar Lofthus legekontor.

 

Opning av nytt legekontor

Vi opnar Kinsarvik legekontor torsdag 24. november kl. 12.00 

Ny adresse: Bråvoll 1, 5780 Kinsarvik
Telefonnummer er det same som tidlegare: 53 67 13 80

Trur du at tilstanden er farleg eller lett kan bli det, skal du straks ringa medisinsk nødtelefon 113.

Ring legevakt når det hastar å få hjelp eller viss fastlege ikkje er tilgjengeleg.

Legevakt i Ullensvang kommune er stasjonert på Odda sjukehus.

Døgnope.