LivOGLyst-konferansen 2022

LivOGLyst-konferansen er ein møteplass og open arena for alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling, eldsjeler, frivillige, tilsette i kommunar og søkjarar til LivOGLyst-programmet. Deltaking på konferansen er gratis.

I år er mobilisering over tid på dagsorden. I LivOGLyst-prosjekt er alle menneske viktige ressursar i sine lokalsamfunn. Brei mobilisering av innbyggjarar, lag, foreiningar og næringsliv er ein premiss for eit vellukka og inkluderande LivOGLyst-prosjekt.

Lenke til påmelding:

 

Om LivOGLyst-programmet

LivOGLyst er eit program for lokalsamfunnsutvikling der lag og foreiningar kan søkje om å få støtte til å utvikle sine lokalsamfunn.

Programmet er eit samarbeid mellom den regionale partnarskapen Innovasjon Noreg, Statsforvaltaren i Vestland og Vestland fylkeskommune og har vore aktivt i Hordaland sidan 2008. I 2020 vart det utvida som ei satsing for Vestland fylke. Målet med programmet er å leggje til rette for bulyst, grunnlag for næringsutvikling og attraktive lokalsamfunn.

Søknadsfrist for LivOGLyst-deltaking er 25. oktober 2022. Les meir om programmet på www.vlfk.no/livoglyst.