Identity_merkeordning

Lindenes miljøstasjon vert stengt i veke 23, 24 og 25

Grunna asfalteringsarbeid vert det naudsynt å stenga miljøstasjonen på Lindenes i veke 23, 24 og 25. Miljøstasjonen er og stengt for næringskundar.

Levering av landbruksplast

Det er høve til å levere landbruksplast til materialgjenvinning i veke 22, 23 og 24.

Grunna stengd miljøstasjon på Lindenes kan du levera landbruksplast i konteinar ved Hildal 1 i veke 23 og 24.

 

Du kan og levera landbrukaplast til følgjande miljøstasjonar i opningstid:

 

Artikler