Kunngjering: Statkraft søkjer om konsesjon for bygging av Mauranger 2

Konsesjonssøknaden ligg her: NVE

Frist for fråsegn er 25. november 2022.

Fråsegna må sendast NVE:
image.png