48296793572_3b6e820c9c_c

Kunngjering om utlegging av manntal til offentleg ettersyn

For å få røysta må du stå i manntalet som er sett opp på grunnlag av opplysningar frå folkeregisteret pr. 30. juni i valåret.

Det vil seie at dersom du melder flytting til annan kommune etter 30. juni i valåret, vil du vere innført i manntalet i den kommunen/valkrinsen du flyttar frå.

Kommunen legg ut manntalet til ettersyn så snart det let seg gjere etter at det er klart frå folkeregistermyndigheitene, rundt 10.juli.

Manntalet for Ullensvang kommune vert lagt ut til offentleg ettersyn på

  • Ullensvang rådhus – innbyggjartorget /biblioteket
  • Kommunehuset i Jondal – v/turistinformasjonen
  • Kommunehuset i Kinsarvik – biblioteket

Manntalet vil liggje ute til ettersyn fram til valdagen 11. september 2023.

Krav om retting av feil skal stilast til:

Valstyret i Ullensvang kommune
Opheimsgata 31
5750 Odda

eller

post@ullensvang.kommune.no