Odda 2019 - Foto Sigrid Dagestad

Kunngjering frå Boliden

Boliden Odda AS produserer metallisk sink, sinklegeringer og svovelsyre på Eitrheimsneset i Odda. Driften av anlegget fører til utslipp av naturlig forekommende radioaktive stoffer til luft og til vann.

Virksomheten søker Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet om tillatelse til radioaktivt utslipp etter forurensningsloven. Det søkes om utslipp av de radioaktive stoffene polonium-210, bly-210, radium-226, thorium-230, uran-234, uran-238, thorium-228, radium-228, thorium-232 og
uran-235. Søknadsdokumentene finnes på nettsidene til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), www.dsa.no, under menyfanen «Tillatelser».

Vi ber om at eventuelle kommentarer sendes til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet innen 4. januar 2024, gjerne elektronisk til dsa@dsa.no med referansenummer 23/04001.

Uttalelsene vil bli vurdert i forbindelse med behandling av søknaden.

Pdf av Kunngjering frå Boliden

Skjermbilde 2023-11-09 kl. 08.31.14