Kultur og levekår

Kunngjering av vedteken detaljreguleringsplan for Svartveit motocrossbane

Ullensvang kommunestyre har i møte 10.05.2023 fatta vedtak om å godkjenne detaljreguleringsplan for Svartveit motocrossbane.

Klagefrist er 3 veker frå motteke melding om vedtak.